Psykologiens og spiritualitetens rolle i løsningen af klimakrisen

Forelæsning på Folkeuniversitetet d. 14. september 2020 kl 17:15-19:00.

Hvorfor er det mon så svært at handle i tråd med vores bæredygtige værdier og intentioner? Og hvad er det, som blokerer for det grønne forandringspotentiale?

Foredraget sætter fokus på hvilke indre psykologiske mekanismer der blokerer for bæredygtig adfærd.

Du vil blive klogere på hvorfor vores klimavenlige værdier ikke nødvendigvis medføre klimavenlig adfærd, samt hvilke nye perspektiver og tiltag der er nødvendige for at overkomme handlingslammelse. Her udforskes det hvorvidt en spirituel verdensanskuelse og praksis kan være en hjælp. Klimakrisen er nemlig ikke kun en biologisk krise, men også en eksistentiel krise, som kalder på nye måder at anskue og være i verden på. Derved er krisen en invitation til at gentænke den måde, vi lever på, vores værdier og hvordan vi forholder os til andet liv på planeten.

Den spirituelle praksis muliggør et fokus og træning af en indre omstilling, og netop det har vi brug for hvis vi skal løse klimakrisen.

Lær mere her og tilmeld dig forelæsningsrækken.