Inspiration & træning i

levedygtig livspraksis

Psykologi | Bæredygtighed | Spiritualitet

Udforsk Kontakt

Bæredygtighed

Bæredygtighed er at leve i synergi med alt liv på kloden

Psykologi

Psykologi er at udforske og understøtte menneskets indre potentialer

Spiritualitet

Spiritualitet er at genopdage sig selv som en del af en større helhed

Vision

Levedygtig.nu er opstået ud fra et ønske om at skabe synergi mellem indre og ydre bæredygtighed. Et samspil i balance, i gensidig forbundenhed og som understøtter hinanden.

Vi er på nuværende tidspunkt langt fra denne balance. Den måde vi har valgt at indrette vores liv på, ødelægger selve vores fysiske livsgrundlag (gennem den globale miljø- og klimakrisen) og samtidig er stress, angst og depression blevet deciderede epidemier der skader vores psykiske livsgrundlag. Derfor bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet: ”Er det her levedygtigt?”

For mig at se, er det efterhånden tydeligt at vores væren i verden hverken er bæredygtig eller levedygtig. Men hvordan skal vi nogensinde kunne genoprette balancen i vores ydre fælles økosystem, når vi ikke kan holde ligevægten i vores indre økosystem? Og hvordan skal vi nogensinde kunne finde ro og ligevægt i vores eget indre økosystem, når vores ydre økosystem er helt ude af balance? Det synes altså åbenlyst at indre og ydre bæredygtighed uløseligt er forbundet og vi bliver nødt til at værne om begge hvis vi ønsker et levedygtigt liv.

Levedygtig.nu udspringer af en drøm om at være med til at mindske den eksisterende ubalance samt skabe og understøtte en ny balance. Et ligeværd mellem individet og fællesskabet, mellem handlen og væren og mellem menneskeheden og kloden.

Levedygtig.nu er skabt af Gull-Maja la Cour.

Aktuelt